RAMISSIO

R  A  M  I  S  S  I  O

do prezentace zbývá

Klávesa F11 = na celou obrazovku
Vysíláme od 20:30 hod
Zesilte si zvuk